Webshop-schrijftrein

Schrijftrein

Het is enkel toegelaten bestellingen te plaatsen indien u een schrijftrein lesgever bent/heeft die de trainingscursus gevolgd heeft!

Indien u wilt inschrijven voor een trainingscursus, kopieer volgende link in je browser.

Voor therapeuten: klik hier

Voor scholen: klik hier

Voor ouders: Het is enkel toegelaten bestellingen te plaatsen als uw kind deze methode ook volgt in de school of

bij een gecertificeerd Schrijftrein therapeut.

Schrijftrein zet je veilig op het juiste spoor

Meer info: www.schrijftrein.com